Brochure en presentaties studiedag castratie – marktacceptatie van  immunocastraten en intacte beren – video basisprincipes klimaatbeheersing – nitrietvergiftiging - gezondheid monitoren via geluidstechnologie – optimaliseren van de voederconversie

Agenda

Save the date - 12 oktober 2017 voormiddag

ILVO organiseert in samenwerking met het Varkensloket de studievoormiddag ‘ILVO-onderzoek in de varkenshouderij’. Het eerste deel van de voormiddag focust op resultaten uit recente proeven over hoe varkensvoeders te produceren met een minimale stikstofuitstoot. In het tweede gedeelte worden de belangrijkste bevindingen uit diverse onderzoeksprojecten toegelicht.

Nieuw op de website

Studiedag 'Biggencastratie stoppen in 2018: hoe ver staan we daarmee?' - brochure en presentaties

Op 19 mei namen een 150-tal stakeholders deel aan de studiedag ‘Biggencastratie stoppen in 2018: hoe ver staan we daarmee?’. De stand van zaken binnen Europa en resultaten uit onderzoek rond het opsporen van stinkers (aan de slachtlijn), het verwerken van karkassen met berengeur, de mogelijke reductiestrategieën, de groeiprestaties en karkas-/vleeskwaliteit van intacte beren en immunocastraten, de voorkeur van de varkenshouders en de economische doorrekening werden toegelicht. Bekijk de samenvattende brochure en hand-outs van de presentaties op www.varkensloket.be/castratiestudiedag2017.

Video 'Klimaatbeheersing in varkensstallen' - basisprincipes

Het stalklimaat beïnvloedt de gezondheid en het gedrag van varkens. Het is een kunst om een evenwicht te vinden tussen voldoende ventileren om een goed stalklimaat te creëren en niet teveel te ventileren om de energiekosten en ammoniakuitstoot in het milieu te beperken. Inzicht in de ventilatiebehoeften en de regeltechnieken is hierbij een must. Prof. Dr. ir. Jaak Christiaens zet de basisprincipes van klimaatbeheersing op een rij. Bekijk de video hier of op het YouTube-kanaal van het Departement Landbouw en Visserij.


Kennisopbouw en -verspreiding om de marktacceptatie van immunocastraten en intacte beren te verbeteren

Zowel België als de Europese unie hebben vooropgesteld om in 2018 de castratie van mannelijke beerbiggen te stoppen. Alhoewel immunocastratie een veelbelovend alternatief blijkt voor de chirurgische castratie, blijft een grootschalige toepassing uit.
Via het ERA-NET project ‘Sustainability in pork production with immunocastration’ (SusAn; 2017-2020) willen Europese partners, waaronder ILVO, achterhalen hoe economisch rendabel het houden van immunocastraten is én hoe sociaal aanvaardbaar het is en kan worden. Meer info vindt u op de volgende
webpagina.

Het omschakelen naar het produceren van intacte beren en immunocastraten leidt tot nieuwe uitdagingen inzake vleeskwaliteit, genetica, voeding, huisvesting en bepaalde welzijnsproblemen zoals agressie en ongewenst seksueel gedrag. De COST-actie ‘Innovative approaches in pork production with entire males’ (IPEMA; 2016-2020) streeft naar een sterk netwerk om de wetenschappelijke kennis en de overdracht van kennis tussen wetenschap en industrie te verhogen.

Nitriet, het onzichtbare gif

In het voorjaar werd DGZ gecontacteerd wegens massale plotse sterfte op drie varkensbedrijven in West-Vlaanderen. Het ging om losstaande gevallen van nitrietvergiftiging. Te lang stilstaand drinkwater in de leidingen, het overlopen van spuiwater van een biologische luchtwasser in een ton met regenwater die werd gebruikt als drinkwater en een defecte pomp waren de oorzaak.

Nitriet, een afvalproduct van bacteriologische verontreiniging, bindt aan de rode bloedcellen waardoor er snel zuurstoftekort en sterfte ontstaat.

Volgend artikel ‘Nitriet, het onzichtbare gif' (pdf), dat recent ook verscheen in de vakpers, geeft info over de risicofactoren, symptomen en hoe een nitrietvergiftiging te voorkomen.

 
Bron: DGZ

Enkele recent beantwoorde vragen

Eén van onze kerntaken is het beantwoorden van vragen vanuit de sector. Hieronder vindt u de antwoorden op enkele recent gestelde vragen terug.

Heeft u ook een vraag? Onze contactgegevens vindt u onderaan de nieuwsbrief.

Demonstratieprojecten duurzame landbouw

Gezondheidsmonitoring via geluidstechnologie bij vleesvarkens

Heeft u interesse in het opvolgen van de gezondheid van uw vleesvarkens via vernieuwende smart farming-technologie? Binnen een Europees project werd er bij KULeuven heel wat kennis opgedaan i.v.m. hoestmonitoring bij vleesvarkens. De technologie werd er verfijnd en in een Europese context afgetoetst. Onder leiding van VIVES startte begin juni een demonstratieproject duurzame landbouw om deze technologie in Vlaamse praktijkomstandigheden uit te testen.

Doelstelling is om via smart farming arbeid zo efficiënt mogelijk  in te zetten en vroegtijdig hoesten bij vleesvarkens te detecteren om zo het medicatiegebruik te laten dalen en technische cijfers te verbeteren. Hiervoor worden 2 modules in de stal gehangen met elk 2 microfoons om zo 4 compartimenten te kunnen opvolgen. Dit alles is via internetbekabeling gekoppeld aan software die ervoor moet zorgen dat er van zodra er een afwijking is in de respiratoire gezondheid (frequentie van hoesten en het geluid ervan), de varkenshouder en de bedrijfsdierenarts een sms of e-mail krijgen om te melden dat er een probleem is. Op dat moment is er begeleiding van het projectteam, de bedrijfsdierenarts en DGZ voorzien om de juiste oorzaak (ziekte of iets anders) hiervan te detecteren en zo op de gepaste manier te kunnen ingrijpen.

Staat u open voor deze technologie, heeft u (mogelijks) problemen met hoest in de vleesvarkensstal, wil uw bedrijfsdierenarts wat tijd investeren in deze opvolging, bent u bereid om uw technische gegevens te delen en heeft u internet tot in de stal (mag enkel in een bureau/lokaal zijn)? Neem dan contact op met Isabelle Degezelle (isabelle.degezelle@vives.be of 0494 15 62 14). Meer informatie over het demonstratieproject vindt u op de volgende webpagina terug.

Efficiënt voederen om rendabel varkens te produceren

Het demonstratieproject duurzame landbouwreductie van het voederverbruik als sleutel tot rendabel varkens produceren' loopt eind deze maand af. Recent verschenen er  drie nieuwsbrieven. De vijfde nieuwsbrief (pdf) bespreekt de bevindingen van 30 bedrijfsbezoeken. Deze bedrijfsbezoeken resulteerden in  aandachtspunten voor de voederbakafstelling, het waterdebiet en de waterkwaliteit om zo de vermorsing van voeder en water te beperken. Illustrerende foto’s vindt u terug in de beeldrapportage. De zesde nieuwsbrief (pdf) focust op de invloed van het al dan niet dagelijks (gedurende twee uur) leegkomen van de voederbakken  op de technische prestaties van vleesvarkens. In een samenvattende zevende nieuwsbrief (pdf) leest u ook nog eens de bevindingen na van de demoproeven die focusten op de afstelling (te nauw, juist of te wijd) van de voederbakken en de pelletkwaliteit. 

Deelnemen aan praktijkgericht onderzoek

ILVO en UGent zoeken (vlees)varkenshouders die hun voederconversie willen optimaliseren

ILVO en UGent zetten met een onderzoeksproject in op het verder verbeteren van de voederconversie bij vleesvarkens, of m.a.w. het aantal kilo’s voeder per aangewonnen kilo lichaamsgewicht. De projectpartners zijn op zoek naar (vlees)varkenshouders die willen meewerken om tot een efficiënter voedergebruik te komen.

Bent u een varkenshouder die de technische en economische kengetallen op uw bedrijf opvolgt? Leert u graag bij over innovaties en wil u hieraan meewerken? Contacteer dan dierenarts Isabelle Hoschet (Isabelle.hoschet@ilvo.vlaanderen.be; 09/272 23 74 of 0496/45 97 21). U krijgt advies op maat van uw bedrijf, de bedrijfsprestaties in de vleesvarkensafdeling worden geanalyseerd en u bent als één van de eerste varkenshouders op de hoogte van de onderzoeksbevindingen. Lees meer over het VLAIO LA traject 'Naar een bedrijfseconomische en milieukundige win-win door efficiënter voedergebruik in de varkenshouderij

Veepeilerproject onderzoekt of varkensspoelworm voorkomt op de biggenbatterij

Spoelwormen (Ascaris suum) zijn de meest voorkomende parasieten in de darmen bij vleesvarkens. De SERASCA-test toont aan dat ongeveer 50% van de Vlaamse vleesvarkensbedrijven positief test voor deze parasiet. Veepeiler Varken onderzoekt of A. suum ook al voorkomt op de biggenbatterij. Tot op vandaag werden hiervoor bloedstalen van 9 tot 12 weken oude biggen verzameld op 35 bedrijven, waarvan 20% positief testte op de blootstelling aan de parasiet. Het verplaatsen van deze besmette biggen naar de vleesvarkensstal is een mogelijke insleepbron en een reden om het ontwormingsschema aan te passen.

Veepeiler Varken, is samen met de vakgroep Parasitologie (Faculteit Diergeneeskunde UGent), nog steeds op zoek naar bloedstalen van biggen aan het einde van de batterijperiode. Concreet worden 10 bloedstalen van einde batterijbiggen of de eerste week na opzet in de vleesvarkensstal per bedrijf verzameld. U geeft ook een kort overzicht van het ontwormingsschema van uw zeugen en biggen. Op basis van het resultaat van de gedetecteerde antistoffen tegen A. suum die uw bedrijfsdierenarts ontvangt, kan de dierenarts u gerichter advies geven om het ontwormingsschema op uw bedrijf te optimaliseren.

Heeft u interesse om deel te nemen of heeft u bijkomende vragen? Neem dan contact op met uw bedrijfsdierenarts of met Veepeiler Varken via de DGZ-helpdesk (helpdesk@dgz.be of 078 05 05 23). Meer informatie over bovenstaand project leest u na via volgende hyperlink.

Het Varkensloket

Wat is het Varkensloket?

Het Varkensloket werd in 2012 opgericht als één van de maatregelen van het ‘Vlaams actieplan voor de varkenshouderij’. Het is het kennisplatform dat deel uitmaakt van het Praktijkcentrum Varkens en fungeert als het centrale aanspreekpunt voor varkenshouders en andere betrokkenen uit de varkenssector. Op onze website vindt u onderzoeksresultaten in klare taal - info over demonstratieprojecten -  rekenmodules - praktische tips - een agenda met studiedagen, demodagen en workshops – verslagen en presentaties van studiedagen – gestelde vragen/antwoorden van collega-varkenshouders en nieuwe ontwikkelingen binnen de sector. 

Vragen?

Heeft u een vraag over de varkenshouderij? Stel deze via het contactformulier, telefonisch (09/ 272. 26.67) of via info@varkensloket.be. Uw vraag wordt, na overleg met de experts uit het Praktijkcentrum Varkens, onafhankelijk en gratis beantwoord. Antwoorden op beleidsmatige en commerciële vragen kunnen niet worden verwacht.

Ondanks alle zorg en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van de nieuwsbrief is het mogelijk dat informatie die via deze weg wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of onduidelijk is. De lezer van de nieuwsbrief ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van deze informatie. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie van deze nieuwsbrief.
Partners
Uitschrijven op deze nieuwsbrief