Nieuws

08/10/2018 - Catalogus Bioveiligheid & Melkhygiëne beschikbaar

Op 2 oktober 2018 ging de demonamiddag 'Bioveiligheid en melkhygiëne' door bij ILVO. De Catalogus demodag Bioveiligheid & Melkhygiëne (pdf) vindt u hier terug. De presentaties aangaande diverse bioveiligheid gerelateerde topics en melkhygiëne die tijdens de demonamiddag bij de verschillende haltes werden gegeven kunt u hieronder terugvinden:

0. Algemene inleiding
1. Bedrijfstoegang, hygiënesluis en looplijnen
2. Ongediertebestrijding, ziekenboeg, euthanasiebeleid en kadaveropslag
3. Quarantaine
4. Reinigen en ontsmetten
5. Drinkwater
6a. Biggenbehandelingen
6b. Melkhygiëne


17/09/2018 - Afrikaanse varkenspest

Op 13/09 werd Afrikaanse varkenspest (AVP) gediagnosticeerd bij everzwijnen in de provincie Luxemburg.
Vind hier alle actuele info ivm Afrikaanse varkenspest en lees zeker ook de AVP-flyer voor veehouders van het FAVV (pdf)

Teneinde de ziekte buiten de varkenshouderijen te houden zijn bioveiligheidsmaatregelen (in het bijzonder externe bioveiligheid) essentieel. Bekijk hiervoor: 

Op 2 oktober 2018 wordt in Merelbeke (opgelet! nieuwe locatie: Van Gansberghelaan 109) de DEMOnamiddag bioveiligheid en melkhygiëne (varken en rundvee) georganiseerd.

Ontdek de lijst met de toegelaten biociden werkzaam tegen AVP (pdf). Bij het gebruik van biociden (ontsmettingsmiddelen of plaagbestrijding) zijn er verschillende aandachtspunten.


18/06/2018 - Gluren bij de buren: alternatieven voor onverdoofde castratie - vrijloopkraamhokken - wie denkt aan de gezondheid van de varkenshouders?

In het voorjaar nam Varkensloket en ILVO deel aan het jaarlijkse Franse JRP (Journées de la Recherche Porcine) varkenssymposium. Topics zoals de stand van zaken omtrent de alternatieven voor onverdoofde castratie, ervaringen met vrijloopkraamhokken in de Franse proefbedrijven en de impact van fijn stof op de gezondheid van de varkenshouders werden bediscussieerd.
Een synthese kan je nalezen in volgend verslag.


18/06/2018 - Wil je als varkenshouder meer inzichten in je data verkrijgen?

ILVO werkt als één van de lead-partners in het Europese H2020 project Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020) mee aan de grootschalige introductie van Internet of Things (IoT) in de Europese en Vlaamse landbouw en voeding.
In de varkenssector coördineert ILVO, in samwerking met een Belgische, Italiaanse en Nederlandse partners, een case waarin de via sensoren verzamelde data van het varkensbedrijf en het slachthuis worden samengebracht waardoor de varkenshouder zijn/haar bedrijfsvoering kan optimaliseren. De focus ligt hierbij op het detecteren van gezondheidsproblemen, het optimaliseren van de productie en een verminderd voorkomen van van berengeur. Deze case wordt uitgevoerd op 4 praktijkbedrijven en het ILVO-proefbedrijf.

Meer weten of interesse om deel te nemen als praktijkbedrijf? Zie volgende webpagina.


06/06/2018 - Artikel 'Proeven opzetten op je bedrijf - gebruik het vijfstappenplan'

Als je een proef wilt opzetten om het nut van bepaalde maatregelen te evalueren, word je al snel geconfronteerd met bepaalde praktijkbeperkingen. Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze beperkingen en het feit dat de ‘ideale’ proefopzet in de praktijk vaak niet haalbaar is. Je laat je bij voorkeur begeleiden door specialisten ter zake. Evenwel kan je door het volgen van vijf basisprincipes al heel wat foutieve conclusies vermijden. We zetten ze even voor je op een rij: 1) formuleer concreet wat je wilt vergelijken, 2) voorzie voldoende herhalingen, 3) houd alles, behalve wat je wilt vergelijken, zo constant mogelijk, 4) meet en bereken de gewenste parameters en 5) interpreteer de resultaten met een kritische blik. 

Meer weten?
Lees het volledige artikel 'Proeven opzetten op je bedrijf - gebruik het vijfstappenplan'.
Hier vind je eveneens de presentatie Opzetten van proeven op je bedrijf: een proevertje’ (pdf) en het protocol 'Proeven opzetten' (pdf) dat de belangrijkste punten op een rijtje zet.


Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid