Stalklimaat

Het stalklimaat weerspiegelt de directe omgeving van de varkens in de hokken en heeft een invloed op o.a. de productieresultaten, de gezondheid en het gedrag van de dieren. Het stalklimaat omvat verscheidene luiken zoals de ventilatie, verlichting en verwarming van de stallen. Aangezien de regeling van het klimaat een belangrijke kost vertegenwoordigt, wordt er ook aandacht geschonken aan alternatieve energiebronnen.

 

Overzicht

Ventilatie

  • De presentatie 'Actuele ventilatiesystemen in de varkenshouderij' (Erik Vranken; 2009) geeft informatie over de basisprincipes en de verschillende systemen van ventilatieregeling. De presentatie 'Waar streven we naar qua klimaat' (Katrien Boussery; 2007) onderstreept het belang van een goede klimaatregeling (temperatuur, ventilatie). Een volgende presentatie 'Klimaatbeheersing in varkensstallen' (Peter van der Voorst; 2007) belicht verschillende mogelijkheden van klimaatregeling en de meest gemaakte fouten, die in de praktijk voorkomen. Een vierde presentatie 'Stalklimaat en ventilatie: gevolgen bij varkens' (Rony Geers; 2007) bespreekt de normen voor een goed stalklimaat en de nadelen voor het varken (o.a. effect op groei en vleeskwaliteit, longproblemen, staartbijten) die kunnen optreden als gevolg van een slecht stalklimaat. Deze presentaties kwamen aan bod tijdens de opfrissingscursussen ‘Stalklimaat en ventilatie in varkensstallen: een niet te onderschatten productiefactor’ die in januari-februari 2009 werden georganiseerd.
  • De presentatie 'Ventilatie varkensstallen' (Hendrik Cnockaert; 2007) benadrukt het belang van een goede klimaatregeling en stallucht en licht verschillende ventilatiesystemen toe. Deze presentatie kwam aan bod tijdens de studiedagen ‘Praktijkinformatie voor de varkenshouder 2007’.

Energie

  • Het document 'Bespaar watt op je varken' (pdf) (2016) geeft tips over hoe je energie kan besparen door de elektriciteitsfactuur te minimaliseren, het energieverbruik te minimaliseren of zelf energie te produceren. 
  • In de brochure 'Landbouw en energie' (Departement Landbouw en Visserij; 2006) wordt het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen en de verschillende vormen van alternatieve energie belicht.
  • Vanaf januari 2015 zijn er EPB- (Energie Prestatie en Binnenklimaat) normen van toepassing bij nieuw te bouwen of grondig te renoveren landbouwgebouwen zoals varkensstallen. Dit om het energieverbruik te reduceren en de luchtkwaliteit in de gebouwen te bewaken. Concrete informatie over de normen en de types landbouwgebouwen die hieraan moeten voldoen, vindt u op deze pagina.
  • Op Enerpedia.be vindt u nuttige tips om energie te besparen. Ook vindt u er informatie over het produceren van energie op uw bedrijf en aan welke voorwaarden u hiervoor moet voldoen. De brochure “Energieke landbouw: Watt brengt dat op?!(pdf)” geeft een technisch overzicht over technieken om energiezuinig te ventileren en te verlichten, en energie te produceren (o.a. warmtepomp, zonneboiler en vergisting).

Vraag en antwoord

  • Welke maatregelen kan ik nemen om de temperatuur ten gevolge van warme straling door raamoppervlakte onder controle te houden? Lees het antwoord na.
  • Heeft u richtlijnen rond de benodigde lux in varkensstallen of andere informatie rond verlichting in varkensstallen. U kan het antwoord op deze vraag nalezen.

 

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid