Fokkerij - Reproductie

Een goede selectie van een fokbeer, hetzij via de aankoop van sperma in een KI-centrum of het houden van een dekbeer op het bedrijf, is van essentieel belang voor het behalen van goede productieresultaten op een varkensbedrijf. Op deze pagina wordt o.a. aandacht geschonken aan de verschillende varkensrassen, erfelijkheid en de fokwaardeschatting.

Overzicht

Fokkerij en selectie

 • Tijdens de presentatie Het belang en nut van genetisch onderzoek voor de varkenssector (Steven Janssens; 2017) worden de bevindingen uit recente onderzoeksprojecten aangaande de genetische selectie tegen berengeur, en de keuze van een eindbeer en invloed van de zeugenlijn toegelicht.   Deze presentatie kwam aan bod tijdens de studienamiddag 'Onderzoeksprioriteiten voor de varkenshouderij' (pdf) die doorging op 12 januari 2017 tijdens de Agriflanders-beurs.
 • Op de Vlaamse Fokkerijdag (2012) werden de genetische aspecten van berengeur toegelicht. De presentaties van deze Fokkerijdag zijn terug te vinden op de website van de onderzoeksgroep huisdierengenetica van KU Leuven. De presentatie rond de genetische aspecten van berengeur werd opgesplits in twee delen. In het eerste deel had Marijke Aluwé het over het reeds afgelopen onderdeel van het onderzoek en in het tweede luik lichtte Alice Van den Broeke het lopende deel van dit onderzoek toe.
 • De technische brochure 'Erfelijkheid en selectie bij varkens' (Norbert Vettenburg, Achiel Tylleman, Suzy Van Gansbeke en Tom Van den Bogaert; 2012) werd aan de varkenshouders aangeboden naar aanleiding van de lessenreeks ‘Fokkerij en selectie in de varkenshouderij’ (2011). De brochure bevat informatie over het ontstaan van rassen en lijnen, kruisingen en de selectie.
 • De presentatie 'Onderzoeksprogramma: beren op weg' (Bennie van der Fels; 2012) geeft informatie van een Nederlands onderzoek over mogelijke relevante kenmerken voor de fokkerij omtrent de selectie van varkens tegen berengeur. Deze presentatie kwam aan bod tijdens de studiedag ‘Beren castreren? De alternatieven onder het mes’.
 • De hand-outs van de presentatie 'Fokkerij en selectie: basisbegrippen' (Steven Janssens en Nadine Buys; 2011) lichten de rassen en lijnen, en de selectie in de varkenshouderij toe. Een volgende presentatie 'Zuivere rassen - kruisingen' (Norbert Vettenburg; 2011) geeft informatie over het belang van kruisingen en de Warentest 2007 Haus Düsse. Een laatste presentatie 'Ervaringen met groeipiétrains in de selectiemesterij' (Jürgen Depuydt; 2011) geeft een vergelijking weer tussen resultaten van de groeipiétrain bekomen uit de selectiemesterij en de praktijk. Deze presentaties werden gegeven tijdens de lessenreeks ‘Fokkerij en selectie in de varkenshouderij’.
 • De hand-outs van de presentatie 'Selectie ter vermindering van competitieve effecten bij varkens' (Steven Janssens; 2009) lichten de selectie van varkens tegen competitie toe. Deze presentatie kwam aan bod tijdens de studiedagen ‘Varkenshouderij actueel 2009’.
 • De brochures 'Ontstaan en evolutie van het Piétrainras deel 1' en 'Landrassen van België ontstaan en evolutie' (Vlaamse overheid – Departement Landbouw en Visserij; 2004) belichten het ontstaan, de evolutie en de economisch belangrijke parameters van het verscheidene varkensrassen.

Fokwaardeschatting / beerkeuze

 • Vlaamse varkenshouders hebben vanaf 27 april 2018 een interactieve tool ter beschikking die hen helpt bij het maken van de juiste eindbeerkeuze. Na een jaar van dataverzameling op twee gesloten praktijkbedrijven met commerciële eindberen, heeft ILVO nu een handige computertool klaar. Op https://testwerking.ilvo.be kunnen varkenshouders de prestaties vergelijken van de nakomelingen van verschillende eindberen van verschillende KI-centra op een aantal kraamstalparameters en in een volgende fase ook dagelijkse groei, voederconversie (vleesvarkensgegevens) en karkaskwaliteitsparameters. De resultaten worden non-stop online aangevuld én zijn vrij te doorzoeken door alle Vlaamse varkenshouders.
  Meer weten? Lees hier het persbericht.

 • De presentatie ‘Interactie tussen beer en zeugenlijn op groeiprestaties en karkaskwaliteit’ en bijhorende tekst (Sofie Tanghe; 2015) tonen aan dat de fokwaardeschatting van beren een erg waardevol, maar vaak nog onderbenut hulpmiddel is voor de varkenshouder om een geschikte beer te selecteren voor zijn/haar bedrijf. De hypothese dat bij verschillende zeugenlijnen best een ander type eindbeer wordt gebruikt, kon uit de voorlopige onderzoeksresultaten  niet worden bevestigd. Een verslag van de ILVO-Varkensloket studienamiddag kan u hier nalezen.
 • Op de website van de onderzoeksgroep huisdierengenetica van KU Leuven zijn de presentaties terug te vinden van de ‘Vlaamse Fokkerijdag 2012’. Een spreker had het over de fokwaardeschatting bij varkens: principes en actualisatie (Steven Janssens; 2012). In de presentatie wordt uitgelegd wat fokwaardeschatting is en welke aspecten nodig zijn om een fokwaardeschatting uit te voeren. Daarnaast werd een blik achter de schermen gegeven over afstammingscontrole. In deze presentatie (Anneleen Stinckens; 2012) wordt uitgelegd waarvoor afstammingscontrole gebruikt kan worden. Er wordt eveneens uitgelegd waarom u staal vertraging kan oplopen en tot slot worden enkele tips gegeven waarop je moet letten bij het binnen sturen van een staal.
 • De presentatie 'Hoe de prestaties van vleesvarkens verbeteren' (Jürgen Depuydt; 2009) geeft een voorbeeld van de resultaten (dagelijkse groei, voederconversie, meat building index) die werden bekomen in de selectiemesterij.
 • De hand-outs van de presentatie 'Hoe kies ik een geschikte Piétrainbeer voor het maken van mijn vleesvarkens' (Jürgen Depuydt; 2008) geven toelichting bij het selectiemesterij onderzoek.

Voortplanting(stechnieken)

 • De brochure getiteld 'Vruchtbaarheid bij zeugen' (Suzy Van Gansbeke, Tom Van den Bogaert, Norbert Vettenburg; 2011) geeft informatie over de bronstdetectie, bronststimulatie, de drachtcontrole en de beer.
 • Het jaarrapport 'Spermacentra varkens jaarrapport activiteiten 2013' (Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij) geeft informatie over de spermacentra in Vlaanderen, de samenstelling van de berenpopulatie en de productie, de aankoop en het gebruik van varkenssperma en de spermacentra.
 • Het jaarrapport 'Spermacentra varkens jaarrapport activiteiten 2012' (Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij) geeft informatie over de spermacentra in Vlaanderen, de samenstelling van de berenpopulatie en de productie, de aankoop en het gebruik van varkenssperma.
 • Het jaarrapport 'Spermacentra varkens jaarrapport activiteiten 2011' (Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij) geeft informatie over de spermacentra in Vlaanderen, de samenstelling van de berenpopulatie en de productie, de aankoop en het gebruik van varkenssperma.
 • Op de website van het Departement Landbouw en Visserij (Vlaamse overheid) wordt informatie gegeven over de wetgeving en erkende organisaties voor de fokkerij van varkens. Daarnaast vindt u een lijst met de erkende centra voor de winning en opslag van varkenssperma.

Checklists

Checklists worden door het FAVV gebruikt bij het uitvoeren van inspecties.

Vraag en antwoord 

 • De discussie en onderzoeken inzake berengeur en castratie zijn volgens mij erg eng bekeken. Waarom heeft men niet onderzocht om met gesekst varkenssperma te werken? De kennis is aanwezig, maar was 10 jaar geleden commercieel niet interessant. Kan het onderzoek niet heropend worden? Dan hebben we misschien een derde alternatief. U kan het antwoord op deze vraag nalezen.
 • Is het mogelijk om te selecteren op berengeur? Ik zou beren willen kweken waarvan de nakomelingen geen berengeur meer produceren. U kan het antwoord op deze vraag nalezen.

 

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid