Diergezondheid

Overzicht

Algemeen

 • De brochure 'Aandoeningen bij varkens' (Departement Landbouw en Visserij; 2011) verduidelijkt de basisconcepten van ziekte en gezondheid (o.a. immuniteit, bioveiligheid en monitoring). Daarnaast worden het voorkomen en de controle van ademhalings- en spijsverteringsaandoeningen besproken.
 • De presentatie 'Basisbegrippen en -principes van gezondheid en ziekte bij varkens' (Dominiek Maes; 2010) geeft een overzicht van de orgaansystemen, ziekteverwekkers en de mogelijkheden van behandeling en controle bij varkens. Deze presentatie kwam aan bod tijdens de opfrissingscursussen ‘Varkens gezond houden’.

Ademhalingsaandoeningen

Spijsverteringsaandoeningen

 • In de presentatie 'Spijsverteringsproblemen bij varkens' (Frédéric Vangroenweghe; 2010) wordt o.a. aandacht besteed aan maagdarmaandoeningen die voorkomen bij zuigende en gespeende biggen. De presentatie kwam aan bod tijdens de opfrissingscursussen ‘Varkens gezond houden’.
 • De presentatie 'Dysenterie: een vergeten ziekte terug sterk in opmars' (Frédéric Vangroenweghe; 2010) geeft informatie over de klinische symptomen, het ziekteverloop, de behandeling, resistentie en de eradicatie van Brachyspira op het varkensbedrijf. De presentatie kwam aan bod tijdens de studiedagen ‘Varkenshouderij actueel 2010’.
 • De brochure 'Wormproblemen bij varkens' (Stephaan De Bie, Bart Hoet en Leo Suls; 2007) beschrijft het voorkomen van wormbesmettingen, de schade die wordt veroorzaakt door wormen en het strategisch ontwormen.

Andere aandoeningen

Schurft

MRSA

 • De presentatie ‘Inleiding rond MRSA’ (Patrick Butaye; 2012) geeft het Nederlandse MRSA-verhaal weer. Daarnaast wordt een situatieschets gegeven van het voorkomen van MRSA in België en de EU. De presentatie kwam aan bod tijdens de afsluitende studiedag van het IWT-project ‘Studie van contaminatiepatronen en kiem-gastheer interacties ter beheersing van MRSA bij varkens en andere nutsdieren’.
 • De presentatie 'MRSA in de Nederlandse varkenshouderij' (Els Broens; 2012) belicht de risicofactoren, de verspreiding, het antibioticumgebruik en de gevolgen van MRSA voor de volksgezondheid. De presentatie kwam aan bod tijdens de afsluitende studiedag van het IWT-project ‘Studie van contaminatiepatronen en kiem-gastheer interacties ter beheersing van MRSA bij varkens en andere nutsdieren’.
 • De presentatie 'Beschermde maatregelen voor de veehouder en zijn naasten' (Stien Vandendriessche; 2012) waarin o.a. het voorkomen en belang van MRSA werd besproken, alsook hoe beschermende maatregelen kunnen worden genomen voor het bedrijf en voor de varkenshouder bij eventuele ziekenhuisopname.
 • De nood van het MRSA-IWT project werd door Geertrui Rasschaert (2012) aangekaart door het MRSA-probleem te schetsen en de opbouw van het IWT-project ‘Studie van contaminatiepatronen en kiem-gastheer interacties ter beheersing van MRSA bij varkens en andere nutsdieren’ toe te lichten. De presentatie kwam aan bod tijdens de afsluitende studiedag van het IWT-project.
 • De volgende presentaties bespreken de resultaten van het IWT-project ‘Studie van contaminatiepatronen en kiem-gastheer interacties ter beheersing van MRSA bij varkens en andere nutsdieren’.

Geneesmiddelengebruik

 • Het artikel 'Open de ogen voor het antibioticagebruik op je bedrijf: gebruik het AB register' (pdf) (2016) verduidelijkt de werking en de rapportering van het AB register (online tool die het antibioticumgebruik opvolgt). Aan de hand van praktijkbevindingen wordt aangetoond dat een verminderd antibioticumgebruik en betere productieresultaten samen kunnen gaan.
 • De brochure ‘Gids voor goed gebruik van antibacteriële middelen in de varkenshouderij’ (AMCRA; 2013) richt zich tot dierenartsen en veehouders en is opgesteld als hulpmiddel bij het rationeel en selectief voorschrijven, verschaffen en/of toedienen van antibacteriële middelen. De bedoeling van de opgestelde richtlijnen is het bevorderen van een verantwoord en voorzichtig gebruik van antibacteriële middelen om de selectie en verspreiding van antibacteriële resistentie tegen te gaan.
 • De brochure ‘Gids voor bedrijfsgezondheid op varkensbedrijven’ (AMCRA; 2013) richt zich tot dierenartsen en veehouders en bevat een aantal algemene adviezen en basisprincipes met betrekking tot het vermijden van antibacteriële therapie door werk te maken van preventie en controle van ziekten en een goede bioveiligheid op het varkensbedrijf. Daarnaast worden specifieke richtlijnen gegeven in het geval antibacteriële therapie toch noodzakelijk is.
 • De presentatie ‘Relatie tussen bioveiligheid en productie, gezondheid en antibioticumgebruik op varkensbedrijven<’ (Maria Laanen; 2012) licht het begrip bioveiligheid en het belang ervan toe in de moderne varkenshouderij. Tot slot wordt het online scoresysteem ‘biocheck’ uitgelegd. Deze presentatie kwam aan bod tijdens de studiedag ‘MRSA in de varkenshouderij’.
 • De presentatie ‘Antibioticumgebruik bij varkens in België’ (Jeroen De Wulf; 2012) brengt het antibioticumgebruik in kaart. Daarnaast worden de doelstellingen van AMCRA toegelicht. Deze presentatie kwam aan bod tijdens de studiedag ‘MRSA in de varkenshouderij’.
 • De presentatie ‘Antibioticumgebruik en de antibioticumresistentie in de kraamstal’ (Bénédicte Callens; 2012) schetst het antibioticumgebruik bij zeugen en biggen in de kraamstal. De resistentie van E. coli t.o.v. verschillende antimicrobiële middelen werd bij de zeugen en biggen nagegaan. De presentatie kwam aan bod tijdens de studiedag ‘Resultaten praktijkgerichte onderzoeksprojecten Veepeiler Varken’.
 • De brochure ‘Geneesmiddelen op het landbouwbedrijf - vademecum voor de veehouder’ (FAVV; 2012) geeft informatie over het verantwoord geneesmiddelengebruik op het bedrijf, het verhandelen van behandelde dieren, de keuze van de dierenarts, de benodigde documenten en resistentie.
 • De presentatie 'Antibioticumgebruik en -resistentie in de varkenshouderij' (Jeroen Dewulf; 2011) belicht het gebruik van antimicrobiële middelen bij varkens, het probleem van antibioticumresistentie en geeft info over een verantwoord antibioticumgebruik. De presentatie kwam aan bod tijdens de studiedagen ‘Varkenshouderij actueel 2011’.

Nuttige links 

 • Het ‘ABcheck’ scoresysteem laat u toe het antibioticagebruik op uw bedrijf te berekenen en te vergelijken met dat van andere veehouders. De rekenmethode werd ontwikkeld door Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde, Eenheid Veterinaire Epidemiologie. Daarnaast vindt u informatie over antibiotica en antimicrobiële resistentie. Tot slot zijn er verschillende artikels en publicaties raadpleegbaar (zoals de lijst met geregistreerde antibiotica in België, artikels rond MRSA en presentaties rond antibioticumgebruik).

Checklists

Checklists worden door het FAVV gebruikt bij het uitvoeren van inspecties.

Vraag en antwoord 

 • Als een veearts een varken moet euthanaseren, kan dit volgens de cbip site nog enkel met 'Release', natrium pentobarbital 300mg. Echter werd normaal T61 gebruikt, is deze dan niet meer geregistreerd voor varkens? Lees het antwoord op de vraag na.

 

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid