Demoproject code van goede praktijk voor het energie-efficiënt gebruik van mechanische ventilatie in de intensieve veehouderij

Mechanische ventilatie vertegenwoordigt een aanzienlijke kostenpost in de intensieve veehouderij. Het doel van het demoproject was om na te gaan welke besparingen mogelijk zijn op bestaande bedrijven om de energiekost voor ventilatie te verlagen en tegelijkertijd minder (fossiele) energie te verbruiken.

De uitvoerders van het project waren ILVO (eenheid Technologie en Voeding - Agrotechniek), Proefbedrijf Pluimveehouderij, Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw en Inagro. Dit project werd medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Het project liep over twee jaar (juli 2009-oktober 2011; oproep 2008).

  • Aan het einde van het project, werd de brochure 'Code van goede praktijk voor het energie-efficiënt gebruik van mechanische ventilatie in de intensieve veehouderij' (Veerle Van Linden, Donald Dekeyser, Philippe Van Overbeke, Bart Baets, Jenny Löffel en Tine Degroote) gepubliceerd. Deze brochure geeft informatie over de algemene begrippen rond ventilatie, praktijkmetingen en bevindingen, een rekenmodule voor het inschatten van het effect van bepaalde maatregelen en tips voor energiebesparing.
  • De presentatie 'Code van goede praktijk voor het energie-efficiënt gebruik van mechanische ventilatie in de intensieve veehouderij' geeft een overzicht van de eindbrochure van het demoproject. Deze presentatie kwam aan bod tijdens de studiedagen Praktijkinformatie voor de varkenshouder - november 2011 die werden georganiseerd door het Praktijkcentrum Varkens en de Vlaamse overheid, Departement landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling.

Naar aanleiding van de studiedag 'Varkenshouderij: duurzaamheidsaspecten gedemonstreerd' (2014) werden de belangrijkste aanbevelingen uit het demonstratieproject op een rijtje gezet door Veerle Van Linden (ILVO) in de presentatie 'Code van goede praktijk voor het energie-efficiënt gebruik van mechanische ventilatie in de intensieve veehouderij'.

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid