Demoproject 'Gezond drinkwater voor runderen en varkens: van bron tot dier'

Drinkwater van goede kwaliteit is essentieel voor een goede gezondheid en optimale productieresultaten op veeteeltbedrijven. Door de dalende watervoorwaarden in de diepere grondlagen worden de vergunningen voor het oppompen uit de kwetsbare lagen slechts deels en zeer beperkt in de tijd gegeven. Veehouders moeten hierdoor op zoek naar andere manieren om de waterbevoorrading op hun bedrijf veilig te stellen. Leidingwater is kwalitatief heel goed maar niet alle bedrijven hebben de mogelijkheid om aan te sluiten en bovendien weegt de kost van leidingwater sterk door. Er wordt dan ook steeds meer op ‘alternatieve’ waterbronnen overgeschakeld (hemelwater, open put …). Deze voldoen niet steeds aan de normen.

Het doel van het demoproject was om zowel de veehouders als de dierenartsen vertrouwd te maken met de problematiek en de remediëring van ontoereikende drinkwaterkwaliteit en bezoedeling van drinkwaterleidingen, om op deze manier water van goede kwaliteit tot bij het dier te brengen. Hiervoor werden op een 50-tal veebedrijven (varkens en melkveebedrijven) nulmetingen uitgevoerd die de kwaliteit van het drinkwater aan de bron en in de stal nagaan. Op een 10-tal bedrijven werden producten/technieken om preventief het water of periodiek de leidingen te reinigen/ontsmetten uitgetest.

De uitvoerders van het project waren Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en PIVAL. Dit demonstratieproject werd medegefinancierd door de Europese Unie en de Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij. Het project liep over 2 jaar (1 maart 2008 - eind februari 2010; demoproject oproep 2007).

Ter afronding van het project werd de brochure 'Ontsmetten van drinkwater op veeteeltbedrijven: noodzaak of luxe' gepubliceerd. De brochure geeft informatie over het nemen van een waterstaal om na te gaan of het drinkwater op uw bedrijf van goede kwaliteit is, de beschikbare richtwaarden (scheikundig en bacteriologisch) bekomen na uw wateranalyse, en het gebruik van ontsmettingsmiddelen om het drinkwater bacteriologisch in orde te krijgen.

Naar aanleiding van de studiedag 'Varkenshouderij: duurzaamheidsaspecten gedemonstreerd' (2014) werden de belangrijkste aanbevelingen uit het demonstratieproject op een rijtje gezet door Tamara Vandersmissen (DGZ) in de presentatie 'Gezond drinkwater voor rundvee en varkens: van bron tot dier'.

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid