Hoge externe en interne biosecurity op het moderne varkensbedrijf

Bioveiligheid wordt omschreven als alle maatregelen die de insleep van ziekteverwerkers, ongedierte en andere schadelijke agentia tegengaan (externe bioveiligheid) en de mogelijke verspreiding of de impact van deze, indien ze toch op het bedrijf aanwezig zijn, beperken (interne bioveiligheid). Gedurende het project werden 18 bedrijven gescoord voor hun externe en interne bioveiligheid via een scoresysteem. Op basis van deze score werden adviezen verstrekt voor het verbeteren van de bioveiligheid op varkensbedrijven.

De uitvoerders van het project waren Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en Universiteit Gent - Faculteit Diergeneeskunde - Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde. Dit demonstratieproject werd medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid. Het project liep over 2 jaar (1 maart 2007 - 28 februari 2009; demoproject oproep 2006).

Ter afronding van het demoproject werd de brochure ‘Varkens gezond houden: Handleiding voor bioveiligheid op het varkensbedrijf’ (Vangroenweghe F., Ribbens, S., Vandersmissen, T., Beek, J., Dewulf J., Maes D. en Castryck, F.) aan de varkenshouders aangeboden op de demodag bioveiligheid op het varkensbedrijf. De brochure is ingedeeld in een 6-tal delen. Na een korte inleiding over het begrip bioveiligheid, worden aandachtspunten voor de externe en interne bioveiligheid besproken. Hierna worden de resultaten van het demoproject bediscussieerd. Tot slot worden enkele hygiëneprotocols (bv. voor chauffeurs, quarantainestal en hygiënesluis), looplijnen en wetenswaardigheden rond ziekteoverdracht meegegeven die kunnen worden toegepast op varkensbedrijven.

Er werd daarnaast een webapplicatie Biocheck ontwikkeld waarop elke varkenshouder online zijn bedrijfssituatie inzake bioveiligheid kan evalueren en opvolgen.

Naar aanleiding van de studiedag 'Varkenshouderij: duurzaamheidsaspecten gedemonstreerd' (2014) werden de belangrijkste aanbevelingen uit het demonstratieproject op een rijtje gezet door Charlotte Brossé (DGZ) in de presentatie 'Hogere externe en interne bioveiligheid op het moderne varkensbedrijf'.

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid