Demoproject doodgeboren biggen en uitval bij de biggen op het moderne varkensbedrijf

Een toenemende worpgrootte gaat dikwijls gepaard met een toename van de heterogeniteit binnen de toom en een hogere biggenuitval. Het doel van het demoproject is de mogelijke risicofactoren voor doodgeboorte en uitval in de kraamstal in kaart te brengen en op basis hiervan een aantal praktische richtlijnen te verstrekken om de uitval te reduceren. Gedurende het project werden 15 bedrijven die kampen met een te hoge uitval en 5 modelbedrijven opgevolgd.

De uitvoerders van het project waren Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ), Universiteit Gent - Faculteit Diergeneeskunde - Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde, Hogeschool Gent, Proef- en Vormingsinstituut Limburg (PVL), KU Leuven, ILVO - Eenheid Dier en de Katholieke Hogeschool Kempen (Geel). Dit demonstratieproject werd medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid. Het project liep over 2 jaar (1 oktober 2010 - 30 september 2012; demoproject oproep 2009).

Ter afronding van het demoproject werd de brochure 'Doodgeboren biggen en uitval bij biggen op het moderne varkensbedrijf' gepubliceerd. De brochure is onderverdeeld in drie grote delen: eerst worden de risicofactoren voor doodgeboorte en biggensterfte beschreven, nadien worden de resultaten van de praktijkstudie gegeven en tot slot worden een 11-tal praktische tips geformuleerd om uw biggensterfte te reduceren.

Een 4-tal publicaties (fiches) werden in 2012 verspreid via de vakpers:

  • In de fiche 'Partusmanagement' (Ilse Declerck - UGent) komen de voorbereiding van het biggennest, en de indicaties en manieren van geboortehulp aan bod.
  • De fiche 'Partusinductie' (Ruben Decaluwé - UGent; Willem Van Praet - DGZ) geeft toelichting bij de redenen en de wijze van het induceren van de geboorte.
  • De fiche 'Voeding rond de partus' (Sam Millet - ILVO; An Cools - UGent) benadrukt het belang van een goede voederopname bij zeugen in de kraamafdeling. Daarnaast wordt ingegaan op het vermijden van harde mest en constipatie.
  • De fiche 'Een correcte zeugenadministratie is niet vanzelfsprekend' (Bert Driessen en Jos Van Thielen - KHK) maakt duidelijk dat het consequent genereren van zeugengegevens noodzakelijk is.

De hieronder weergegeven presentaties kwamen aan bod gedurende de studiedagen van het demoproject die in oktober 2012 doorgingen.

  • In de presentatie 'Doodgeboren biggen en uitval bij de biggen in de kraamstal' (Willem Van Praet - DGZ) worden de resultaten van het demoproject voorgesteld. Na het vermelden van de risicofactoren van doodgeboorte en uitval in de kraamstal worden praktische adviezen voor varkenshouders geformuleerd om de uitval te beperken.
  • In de presentatie Partushulp en partusinductie (Ilse Declerck en Ruben Decaluwé - UGent) gaat men dieper in op de methodes, voor- en nadelen van partusinductie en -hulp en het management in de kraamstal.
  • In de presentatie 'De voeding van zeugen in de kraamstal' (Sam Millet - ILVO; An Cools - UGent) gaat men dieper in op de oorzaken van voederopnameproblemen in de kraamstal. Daarnaast wordt de relatie tussen voederopname in de dracht en tijdens de lactatie uitgelegd, alsook het effect van de conditie op de voederopname en het belang van vezels. Tot slot worden enkele praktische tips voor de varkenshouders gegeven.
  • In de presentatie 'Te veel doodgeboren biggen is een probleem, is te veel levend geboren biggen dat ook? (Jeroen Degroote - Hogeschool Gent) wordt beschreven wat IUGR biggen zijn. Daarnaast worden enkele opfokmaatregelen, die na het werpen kunnen worden toegepast om IUGR biggen te redden, toegelicht.

Ook tijdens andere studie/demodagen kwam het demoproject aan bod. Recentere en meer uitgebreide informatie is echter beschikbaar in bovenstaande presentaties.

Naar aanleiding van de studiedag 'Varkenshouderij: duurzaamheidsaspecten gedemonstreerd' (2014) werden de belangrijkste aanbevelingen uit het demonstratieproject op een rijtje gezet door Tamara Vandersmissen (DGZ) in de presentatie 'Doodgeboren biggen en uitval bij de biggen op het moderne varkensbedrijf'. Vervolgens werden de aanbevelingen aangevuld met enkele resultaten uit een vervolgproject.

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid