Voeding van biggen

Een goede voeding van drachtige zeugen is essentieel voor het verkrijgen van vitale biggen met een goed geboortegewicht. Vervolgens is een goede opvang van de biggen tijdens de zoogperiode van belang. Het cruciale moment voor de biggen is de speenperiode, waarbij ze worden blootgesteld aan tal van stressfactoren: het wegvallen van de zeugenmelk, het krijgen van vast voeder en het verwijderen uit de vertrouwde omgeving.  Bepaalde enzymes in het maag-darmstelsel zijn op speenleeftijd niet voldoende ontwikkeld, waardoor het vast voeder niet optimaal wordt verteerd. Het is belangrijk om de biggen een hoog energetisch makkelijk verteerbaar voeder (eiwitten, vetten en koolhydraten) te geven tot het enzymsysteem voldoende is ontwikkeld. De voederopname kan worden gestimuleerd door  de biggen meerdere voederbeurten per dag aan te bieden. Oplosbare eiwitten zoals sojaproducten, aardappeleiwit en vismeel zijn goede eiwitbronnen voor pas gespeende biggen. Goed verteerbare en smakelijke vetten zijn o.a. melk-, kokos- en palmpitvet.  Welke koolhydraten de biggen nodig hebben is  sterk afhankelijk van hun leeftijd. Sommige soorten (bv. lactose) zijn bruikbaar voor pas gespeende biggen terwijl andere (bv. fructose) niet door jonge biggen kunnen worden benut. Bij mineralen is het dan weer de chemische vorm waarin ze aangeboden worden dat een belangrijke rol speelt. Daarnaast zijn er andere factoren, zoals dier- en voedergebonden (bv. nutritionele waarde van het rantsoen, antinutritionele stoffen, contaminanten), die een rol spelen bij de vertering van nutriënten. Additieven (hulpstoffen)worden soms aan het voeder toegevoegd. Zo wordt de werking van pro- en prebiotica besproken. Soms worden immunostimulatoren toegevoegd die als doel hebben de immuniteit te verhogen. Aan bepaalde voeders worden zuren toegevoegd om de groei van bacteriën te remmen. Tot slot worden nog enkele spoorelementen, nl. zink en koper, besproken. 

Bekijk de presentatie ‘Voeding van biggen’ (Dirk Fremaut; 2013). Deze presentatie kwam aan bod tijdens de lessenreeks ‘Voeding in de varkenshouderij’ (januari-februari 2013) die werd georganiseerd door de Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij - Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, het Technisch Instituut Sint-Isidorus (Sint-Niklaas), het Vrij Land- en tuinbouwinstituut (Torhout), het Kempisch Vormingscentrum voor Land- en Tuinbouw (Geel) en het Praktijkcentrum Varkens.

 

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid