Voeding en vruchtbaarheid

De presentatie ‘Voeding en vruchtbaarheid’ (An Cools; 2013) verduidelijkt de energiebehoefte van drachtige zeugen. De basisbehoefte bestaat uit energie voor het onderhoud van de lichaamsfuncties, de groei van de zeug en de biggen, en de uierontwikkeling. Soms is het nodig om energiecorrecties in rekening te brengen bv. wanneer de conditie van de zeug niet goed is of de staltemperatuur te laag is.
Daarnaast wordt het belang van een optimale conditie bij het werpen onderstreept. De overgang van dracht naar lactatie is een kritieke periode voor zeugen. Naast het verhuizen naar de kraamstal, wordt het voederschema gewijzigd van gerantsoeneerd naar ad libitum voederen en verandert de samenstelling van het voeder. Het lactatievoeder bevat minder vezels en meer energie dan het drachtvoeder.  Het is van essentieel belang dat de zeugen blijven eten. Tussen spenen en dekken kan men best flushen, met een lactatie of bronstvoeder om tot een goede bronst te komen. Daarnaast moet de nodige aandacht worden besteed aan het voeder van opfokgelten. Een zeer belangrijke regel hierbij is dat een opfokgelt geen vleesvarken is! Ook tijdens de eerste dracht hebben opfokgelten een andere voederbehoefte dan zeugen.

Enkele praktische voorbeelden worden gegeven met betrekking tot zeugenvoeding. Bij het eerste bedrijfsvoorbeeld hadden de zeugen gespannen uiers, koorts en vermagerden de biggen. De zeugen bleken te weinig ruwe celstof te krijgen via het rantsoen. Bij het tweede voorbeeld werden teveel zwakke biggen geboren en was er een hoge biggensterfte. De oorzaak van het probleem lag bij een te lage temperatuur in de drachtstal, waardoor de energiegift via het voeder onvoldoende was voor de behoefte van de zeugen. In het derde voorbeeld bleken verschillende nutriëntengehaltes (vet, zetmeel en suiker) in het voeder te laag te zijn.  En in het laatste voorbeeld was er een probleem met het beenwerk van de gelten. Uit de mineralenanalyse bleek dat de gelten een overaanbod aan Ca kregen, waardoor de Ca/P verhouding niet meer in evenwicht was.

Deze presentatie kwam aan bod tijdens de lessenreeks ‘Voeding in de varkenshouderij’ (januari-februari 2013) die werd georganiseerd door de Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij - Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, het Technisch Instituut Sint-Isidorus (Sint-Niklaas), het Vrij Land- en Tuinbouwinstituut (Torhout), het Kempisch Vormingscentrum voor Land- en Tuinbouw (Geel) en het Praktijkcentrum Varkens.

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid