Nieuws

12/01/2018 - Agridagen - 16,17 en 18 februari 2018

Bezoek ons op de Agridagen in Ravels. U vindt ons terug op stand 2111 (hal 2).


10/01/2018 - Vraag 'Hokbezetting' toegevoegd

Is er al onderzoek gedaan naar het effect van een variërende hokbezetting (0,75 m² vs. 0,85 m²) op de dierprestaties?

Het antwoord vindt u hier terug.


20/12/2017 - Persbericht 'Mik op de gewenste gewichtsvork van je slachthuis voor het optimaal afleveren van je vleesvarkens'

"De gewenste gewichtsvork van een varkenskarkas in het slachthuis wordt door de varkenshouder best nauwkeurig benaderd, wil hij een hoger rendement halen", zegt onderzoeker Frederik Leen aan het einde van zijn doctoraatstudie over het optimaal slachtgewicht. De afnemer van varkenskarkassen betaalt binnen de door hem gewenste gewichtsvork immers een betere - maximale - prijs. Als je het als varkenshouder praktisch georganiseerd krijgt, heeft het economisch zin om de sneller groeiende varkens eerder aan het slachthuis te leveren en de lichtere varkens uit het hok nog te laten zitten.

Meer weten? Lees hier het persbericht.


15/12/2017 - Persbericht - Diergezondheid bovenaan de onderzoekagenda en sectoradviesactiviteiten in 2018

“Graag meer onderzoek en praktische kennis rond alternatieven voor antibiotica, rond vaccinatiestrategieën en rond varkensgerelateerde ziektekiemen”. Diergezondheid was hét antwoord dat door de Vlaamse varkenshouders het meest werd aangekruist in een grootscheepse enquête van het Varkensloket. De enquête (eerste helft 2017) peilde naar wensen en behoeften: Welke kennis en welk soort onderzoek hebben varkenshouders zeker nodig in de komende jaren? Wat ontbreekt er op dit moment? En wat wil u uit de wetenschappelijke bevindingen halen?

De hiaten werden doorgespeeld aan de leden van het Praktijkcentrum Varkens. In hun sectoradviesactiviteiten (vroeger voorlichting genoemd) in 2018 focussen het Varkensloket, Departement Landbouw en Visserij en het Praktijkcentrum Varkens in het bijzonder op de bestaande kennis over het thema diergezondheid.

Lees hier het volledige persbericht.


07/12/2017 - Presentaties en voordrachten 'houden van varkens met intacte staarten' beschikbaar

De Europese commissie organiseerde van dinsdag 28 november tot 30 november een driedaagse evenement waarbij belangrijke inzichten gedeeld werden door EU experts in verband met het houden van varkens met intacte staarten.

Tijdens dit event werd er dieper ingegaan op de risicofactoren die gepaard gaan met staartbijten en de gevolgen hiervan omtrent dierenwelzijn. Aan de hand van case studies werden goede praktijken voor het houden van varkens met intacte staarten aangereikt.  Verder werd de focus gelegd op het aanreiken van toekomstgerichte oplossingen.

Bekijk hier de presentaties en filmpjes: