Agridagen - 16, 17 en 18 februari 2018

Bezoek ons op de Agridagen in Ravels. U vindt ons terug op stand 2111 (hal 2).

http://testwerking.ilvo.be - onafhankelijke testwerking eindberen

ILVO coördineert voortaan de onafhankelijke testwerking voor eindberen in de Vlaamse varkenshouderij. Vier partners (ABS, BB, FEBEV en I.V.B.) sloten hiervoor een interprofessioneel akkoord. 
Het doel is dat zeugen- en vleesvarkenshouders op basis van de nakomelingenprestaties van de geteste eindberen een objectieve evaluatie kunnen maken van de genetica die het best wordt ingezet op hun bedrijf. Reproductieparameters, vleesvarkensgegevens (dagelijkse groei en voederconversie) en slachtgegevens (mager vleespercentage en conformatie) worden opgevolgd. De eerste resultaten zijn vanaf het voorjaar beschikbaar op http://testwerking.ilvo.be.

Persbericht - Diergezondheid bovenaan de onderzoekagenda en sectoradviesactiviteiten in 2018

“Graag meer onderzoek en praktische kennis rond alternatieven voor antibiotica, rond vaccinatiestrategieën en rond varkensgerelateerde ziektekiemen”. Diergezondheid was hét antwoord dat door de Vlaamse varkenshouders het meest werd aangekruist in een grootscheepse enquête van het Varkensloket. De enquête (eerste helft 2017) peilde naar wensen en behoeften: Welke kennis en welk soort onderzoek hebben varkenshouders zeker nodig in de komende jaren? Wat ontbreekt er op dit moment? En wat wil u uit de wetenschappelijke bevindingen halen?

De hiaten werden doorgespeeld aan de leden van het Praktijkcentrum Varkens. In hun sectoradviesactiviteiten (vroeger voorlichting genoemd) in 2018 focussen het Varkensloket, Departement Landbouw en Visserij en het Praktijkcentrum Varkens in het bijzonder op de bestaande kennis over het thema diergezondheid.

Lees hier het volledige persbericht.

Studiedag 'Onderzoeksresultaten in de varkenshouderij'

U vindt hier de presentaties en videofragmenten uit de studievoormiddag die doorging op 12 oktober 2017.

Rekenmodule - verbruikte voederhoeveelheid vleesvarkens

Simuleer via onderstaande knop het voederverbruik van uw vleesvarkens over een gekozen gewichtstraject.

Rekenmodule - gestandaardiseerde voederconversie vleesvarkens

Bereken via onderstaande knop de gestandaardiseerde voederconversie van uw vleesvarkens (20 tot 100 kg / 20 tot 110 kg).

Meer weten over...

  • Marktinformatie

  • Deelnemen aan onderzoek

  • Afleidingsmateriaal voor fokvarkens
  • Laatste nieuws

  • Nieuwsbrief juni    • Voederverbruik reduceren